REGION II TRAUMA AND MEDICAL CENTER HYMN
I
Ang Region II Trauma and Medical Center
Handang manilbihan
Serbisyong pang-kalusugan
Sa ating mamamayan
II
Kaagapay at katuwang
Ng ating pamahalaan
Region II Trauma and Medical Center
Kabalikat kaylan pa man
KORO
Pakikitungo sa kapwa tao
Lahat pantay-pantay
Mahirap o mayaman, pinagsisilbihan
III
Hindi inaalintana
Gutom at pagod
Kalusugan ng bayan, maitaguyod
IV
Region II Trauma and Medical Center
Kaagapay at katuwang
Serbisyong pang-kalusugan
Ngayon at kaylan pa man
V
Serbisyong pang-kalusugan
Handang manilbihan.

Lyrics : DR. JOSELITO A. GONZALES
Music: DANNY T.
Interpreters: IRENE A. DALAPO and AMOR CARLO MANGACCAT